Python 3
Tok programu

Interpreter Pythonu vykonáva kód programu krok za krokom, resp. riadok za riadkom. Hovoríme pritom o tzv. toku vykonávania (flow of execution) programu, ktorý môže byť zmenený niekoľkými možnými spôsobmi. Všetky sú pritom založené na tzv. podmienenom vykonávaní (conditional execution). Pomocou podmienok dokážeme riadiť vykonávanie programu, resp. meniť jeho tok nami požadovaným smerom.

  • Článok: cl3.doc
  • Publikované v PC Revue 12/2019
obr6obr5

Python 2
Programovanie programu

Programovaním vo vybratom programovacom jazyku rozumieme zápis výrazov v súlade s jasne definovanými pravidlami a stanovenou štruktúrou. Výrazy sa skladajú zo základných elementov (tokens), medzi ktoré patria čísla, slová, špeciálne znaky a operátory (symboly), výkonné prvky (statements) a kľúčové slová (keywords). Štruktúra programu definovaná programovacím jazykom stanovuje spôsob usporiadania výrazov. Preklad alebo interpretácia programu je vykonávaná pomocou tzv. syntaktickej analýzy (parsing), pri ktorej analyzátor (parser) sleduje stanovenú štruktúru, v rámci ktorej identifikuje jednotlivé výrazy a ich základné elementy.

  • Článok: cl2.doc
  • Publikované v PC Revue 11/2019
obr4obr3obr2obr1

Python 1
Úvod

Programovací jazyk Python (python.org) sa za posledný rok stal najdynamickejšie sa rozvíjajúcim jazykom a má viaceré predpoklady stať sa jedničkou v konkurencii omnoho silnejších hráčov. Seriál rozdelíme na dva väčšie celky. Prvý bude obsahovať všeobecné základy programovania v jazyku Python. V druhom sa budeme venovať rozšíreným možnostiam Pythona, resp. riešeniu konkrétnych problémov. Informácie o jazyku Python môžeme získať z extrémneho množstva informačných zdrojov – elektronických aj tlačených. V dnešnej dobe so všadeprítomným Internetom nie je najmenší problém nájsť zdroje, ktoré hĺbkovo popisujú nielen samotný jazyk, ale aj jeho špecifiká a rozdiely v porovnaní s inými programovacími jazykmi. Ambíciou tohto seriálu je informácie roztrúsené na rôznych miestach zosumarizovať a podať v ucelenej podobe.

  • Článok: cl1.doc
  • Publikované v PC Revue 10/2019