Doplnenie článku

Doplnenie 15. časti seriálu Python a kybernetická bezpečnosť

Doplnenie článku

Doplnenie 14. časti seriálu Python a kybernetická bezpečnosť

Doplnenie článkov

Doplnenie 12. a 13. časti seriálu Python a kybernetická bezpečnosť

Doplnenie článku

Doplnenie 11. časti seriálu Python a kybernetická bezpečnosť

Doplnenie článku

Doplnenie 10. časti seriálu Python a kybernetická bezpečnosť

Doplnenie článkov

Doplnenie 40. časti seriálu Python a 8. a 9. časti seriálu Python a kybernetická bezpečnosť (ide o priame pokračovanie seriálu Python s novým číslovaním článkov)

Doplnenie a odblokovanie článku

Doplnenie a odblokovanie 39. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie a odblokovanie 36. až 38. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie a odblokovanie 34. a 35. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie a odblokovanie 30. až 33. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie a odblokovanie 26. až 29. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 23. až 25. časti, odblokovanie všetkých časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 20. až 22. časti, odblokovanie 18. až 21. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 18. a 19. časti, odblokovanie 16. a 17. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 16. a 17. časti, odblokovanie 11. až 15. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 11. až 15. časti, odblokovanie 10. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 9. a 10. časti, odblokovanie 8. a 9. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 5. až 8. časti, odblokovanie 4. až 7. časti seriálu Python

Doplnenie a odblokovanie článku

Doplnenie 4. časti, odblokovanie 1., 2. a 3. časti seriálu Python

Doplnenie článkov

Doplnenie 1., 2. a 3. časti nového seriálu Python

Odblokovanie článkov, úprava stránky, prechod na HTTPS

Odblokovanie všetkých chýbajúcich častí seriálov Praktická kryptológia a Linux súkromne i pracovne v2.0. Doplnenie novej časti PYTHON. Transfer stránky na HTTPS.

Doplnenie článkov

Doplnenie článkov v časti IT TESTY.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 29. a 30. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 40. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 24. a 25. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie článkov

Doplnenie 28. časti seriálu Praktická kryptológia. Doplnenie článkov v časti IT TESTY.

Doplnenie článkov

Doplnenie článkov v časti IT TESTY.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 42. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 27. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 37., 38. a 39. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 22. a 23. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie článkov

Doplnenie 41. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 26. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie článkov

Doplnenie 40. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a doplnenie časti IT TESTY.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 39. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0, 24. a 25. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 36. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 21. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 38. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 23. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 35. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 20. časti seriálu Praktická kryptológia.

Úprava odkazov stránky

Doplnenie časti IT TESTY.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 36. a 37. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 21. a 22. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 33. a 34. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 18. a 19. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 35. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 20. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 32. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 17. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 34. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 19. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 30. a 31. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 15. a 16. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie článkov

Doplnenie 33. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 18. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 32. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 17. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 29. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 14. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 31. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 16. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 28. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 13. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 30. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 15. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 27. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 12. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie článkov

Doplnenie 29. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 14. časti seriálu Praktická kryptológia.

Úprava stránky - doplnenie odkazu 100+1, doplnenie a odblokovanie článkov

Úprava stránky - doplnenie odkazu 100+1. Doplnenie 28. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 13. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 26. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 11. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 26. a 27. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0, 11. a 12. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 23., 24. a 25. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0, 8., 9. a 10. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie článkov

Doplnenie 25. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 10. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 24. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 9. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 22. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 7. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 23. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 8. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 21. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 6. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 22. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 20. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 5. časti seriálu Praktická kryptológia.

Úprava stránky

Úprava štruktúry stránky - doplnenie odkazov.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 21. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 6., 7. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 18., 19. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. a 3., 4. časti seriálu Praktická kryptológia. Úprava odkazov na stránke - presun seriálu Programujeme pre Android medzi staršie seriály.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 20. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 5. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 2. časti seriálu Praktická kryptológia a 17. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie článkov

Doplnenie 19. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 4. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 18. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 1. časti seriálu Praktická kryptológia a 16. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie článku

Doplnenie 3. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie článkov

Doplnenie 17. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0 a 2. časti seriálu Praktická kryptológia. Odblokovanie 26. časti seriálu Programujeme pre Android a 15. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Úprava stránky, doplnenie článku

Doplnenie časti PRAKTICKÁ KRYPTOLÓGIA. Doplnenie 1. časti seriálu Praktická kryptológia.

Doplnenie článku

Doplnenie 16. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 25. časti seriálu Programujeme pre Android a 14. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 26. časti seriálu Programujeme pre Android a 15. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 23. a 24. časti seriálu Programujeme pre Android a 12. a 13. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie článku

Doplnenie 25. časti seriálu Programujeme pre Android. Úprava odkazov.

Doplnenie článku

Doplnenie 14. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie článku

Doplnenie 24. časti seriálu Programujeme pre Android.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 23. časti seriálu Programujeme pre Android a 13. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 21. a 22. časti seriálu Programujeme pre Android a 10. a 11. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 22. časti seriálu Programujeme pre Android a 11. a 12. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 20. časti seriálu Programujeme pre Android a 9. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 21. časti seriálu Programujeme pre Android a 10. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 19. časti seriálu Programujeme pre Android a 8. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie článku a odblokovanie článkov

Doplnenie 20. časti seriálu Programujeme pre Android. Odblokovanie 18. časti seriálu Programujeme pre Android a 7. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie článku

Doplnenie 19. časti seriálu Programujeme pre Android.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 8. a 9. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 17. časti seriálu Programujeme pre Android a 6. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 18. časti seriálu Programujeme pre Android a 7. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 16. časti seriálu Programujeme pre Android a 5. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 17. časti seriálu Programujeme pre Android a 6. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 15. časti seriálu Programujeme pre Android a 4. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie a odblokovanie článkov

Doplnenie 15. a 16. časti seriálu Programujeme pre Android a 4. a 5. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0. Odblokovanie 13. a 14. časti seriálu Programujeme pre Android vrátane zdrojového kódu. Odblokovanie 2. a 3. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie článkov

Doplnenie 14. časti seriálu Programujeme pre Android a 3. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Úprava stránky, doplnenie časti LINUX SÚKROMNE I PRACOVNE V2.0

Doplnenie časti LINUX SÚKROMNE I PRACOVNE V2.0. Odblokovanie 11. a 12. časti seriálu Programujeme pre Android vrátane zdrojového kódu. Odblokovanie 1. časti seriálu Linux súkromne i pracovne v2.0.

Doplnenie článkov a odblokovanie článku

Doplnenie 12. a 13. časti a odblokovanie 10. časti seriálu Programujeme pre Android.

Doplnenie článku

Doplnenie 11. časti a odblokovanie 9. časti seriálu Programujeme pre Android.

Doplnenie článku

Doplnenie 9. a 10. časti a odblokovanie 5. až 8. časti seriálu Programujeme pre Android.

Zmena uverejňovania článkov

Z dôvodu zlúčenia časopisov PC Revue a Infoware pod jednu spoločnú značku PC Revue bude siedma a ôsma časť seriálu Programujeme pre Android uverejnená v časopise PC Revue. Seriál bude ďalej pokračovať v rovnakom kontexte bez výrazných zmien. Cieľom je vysvetliť čo najviac detailov týkajúcich sa programovania pre OS Android v rámci domáceho, ale i firemného prostredia.

Doplnenie článku

Doplnenie 8. časti a odblokovanie 3. a 4. časti seriálu Programujeme pre Android.

Doplnenie článku

Doplnenie 7. časti seriálu Programujeme pre Android.

Úprava stránky

Doplnenie časti RADY A NÁVODY s využitím komponentov TinyEditor a jscolor. Presun a konverzia obsahu "rád a návodov" z pôvodnej stránky. Rozdelenie obsahu podľa kategórií.

Doplnenie článku

Doplnenie 6. časti seriálu Programujeme pre Android.

Doplnenie článku

Doplnenie 5. časti seriálu Programujeme pre Android.

Doplnenie článku

Doplnenie 4. časti a odblokovanie 2. časti seriálu Programujeme pre Android.

Doplnenie článku

Doplnenie 3. časti a odblokovanie 1. časti seriálu Programujeme pre Android.

Prerábka stránky

Kompletná prerábka stránky s využitím PHP, CSS, MySQL a WordPress témy Pyrmont V2.