Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:101108 Library:30310 in /www/s/o/u30542/public_html/db.php on line 8

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 16 - SSL/TLS, PKI, OpenSSL

Webový server Apache, ktorý sme nainštalovali a spustili v základnej konfigurácii, plánujeme používať na zdieľanie údajov. Východisková konfigurácia však neposkytuje žiadne zabezpečenie dát počas ich transportu a preto ju budeme musieť patrične upraviť. Využijeme pritom služby kryptografie používajúcej verejné kľúče.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 15 - Apache Web Server

Týmto článkom otvoríme ďalšiu tému, ktorá úzko súvisí so zdieľaním zdrojov. Začneme sa venovať jednému z najelegantnejších a najefektívnejších spôsobov zdieľania údajov nielen v rámci lokálnej počítačovej siete, ale prakticky v rámci celého Internetu.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 14 - TLS (Transport Layer Security)

V minulej časti seriálu sme si ukázali, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prenos údajov medzi klientom a poštovým serverom Postfix. Dnes sa zameriame na niektoré detaily protokolu TLS.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 13 - Zabezpečenie poštového servera Postfix

V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou SMTP autentifikácie a protokolu TLS.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 12 - Poštový server Postfix

Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac nechtiac prečítať predtým, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. Dnes je situácia diametrálne odlišná. Server Postfix dokážeme nainštalovať v priebehu niekoľkých minút. Naviac ho dokážeme s ľahkosťou nakonfigurovať tak, aby dodržiaval nami zvolené bezpečnostné pravidlá. V tomto seriály sa venujeme rôznym možnostiam zdieľania zdrojov medzi OS Windows a OS Linux. Používanie poštového servera je pritom jedným z najelegantnejších riešení a práve preto mu venujeme niekoľko častí seriálu.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 11 - Úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf

V tomto článku ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali špecifickému spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou Ad-hoc WiFi siete. Popíšeme si úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf. Nakoniec vytvoríme funkčné spojenie medzi smartfónom a PC.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 10 - Rooted Android

V tomto článku budeme pokračovať v popise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou Ad-hoc WiFi siete. Zameriame sa na postup aktivácie root-ovania.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 9 - Pripojenie smartfónu k Ad-hoc WiFi sieti

V tejto a takisto v nasledujúcich dvoch častiach seriálu si popíšeme špecifický spôsob pripojenia smartfónu k PC pomocou Ad-hoc WiFi siete. Obsah týchto troch článkov bude určený najmä tým, ktorí radi experimentujú a chcú zo svojho smartfónu vyťažiť čo najviac.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 8 - Webmin

V predošlých dvoch častiach seriálu sme sa zoznámili s nástrojmi OpenSSH a Cygwin. Tie však nebudú použiteľné pokiaľ správne nenastavíme chovanie sa firewallov na oboch komunikujúcich systémoch. Možnosti sú dve: buď zabezpečíme, aby ani na jednom systéme neboli firewally nainštalované (neboli aktívne), alebo ich nastavíme tak, aby zabezpečené spojenie akceptovali.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 7 - Cygwin

V tejto časti seriálu si uvedieme postup inštalácie balíka OpenSSH v rámci OS Linux a OS Windows.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 6 - OpenSSH

V niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach seriálu sa zameriame na jeden zo zložitejších spôsobov nadviazania spojenia medzi OS Windows a OS Linux. Konkrétne pôjde o realizáciu zabezpečeného terminálového spojenia vrátane zabezpečeného prenosu údajov. Nami zvolený všeobecný prístup možno použiť nielen na riešenie tejto konkrétnej úlohy, ale nami inštalované nástroje môžeme neskôr využiť aj na konfiguráciu iných súčastí operačných systémov.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 5 - NFS

Dnešný článok veľmi úzko súvisí s obsahom minulej časti seriálu. Tentoraz sa však zameriame na vzájomné sprístupnenie zložiek medzi dvoma PC s OS Linux.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 4 - SMB/CIFS

V tejto časti seriálu si popíšeme jednoduchý postup sprístupnenia zložky nachádzajúcej sa na počítači s OS Linux pre počítač s OS Windows.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 3 - HPLIP

V tejto časti seriálu si popíšeme jednoduchý spôsob sprístupnenia tlačiarní a multifunkčných zariadení firmy HP, pripojených do ethernet siete. Používatelia OS Windows to majú v drvivej väčšine prípadoch jednoduché - stačí ak použijú inštalačné CD a všetky potrebné ovládače a nástroje sa nainštalujú automaticky. My "Linuxáci" však nemusíme smútiť, naše riešenie nie je až také zložité, ako sa na prvý pohľad zdá.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 2 - Oracle VirutalBox

Prvá možnosť zdieľania zdrojov medzi OS Windows a OS Linux, ktorú si predstavíme v tomto seriály, je zrejme tou najkomplikovanejšou, avšak ponúka najväčšiu variabilitu a maximálnu voľnosť.

obr1

Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux 1 - Úvod

V okamihu, kedy bol spustený prvý elektronický počítací stroj (počítač), vznikla potreba využívania tohto počítača (jeho zdrojov) viacerými používateľmi. Potreba, alebo skôr nutnosť, súvisela najmä s efektívnosťou a návratnosťou vynaložených financií. Zdroje, ktoré ponúkal počítač, neboli určené pre jedinú osobu. Aj keď bol vtedajší význam zdieľania zdrojov iný, s akým sa stretávame dnes, jeho podstata zostala nezmenená.