Nová otázka (nový problém)

Formulár pre napísanie znenia novej otázky (popisu problému) - zobrazuje sa vždy za výpisom zodpovedaných otázok (vyriešených problémov) podľa kategórií

Zodpovedané otázky (vyriešené problémy) podľa kategórií

Zdieľanie zdrojov

Systémové nastavenia

Multimédiá

Android

Android

Otázka (problém)

Ako nainštalovať SAMSUNG Galaxy S II ROM na SAMSUNG Galaxy Ace GT-S5830?
Odpoveď (riešenie)

Podmienky: SAMSUNG Galaxy ACE GT-S5830, OS Android 2.3.3 GINGERBREAD.XWKPY, rooted Android

1. stiahnuť súbory recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip a SGSII_v9.zip priamo do koreňovej zložky SD karty

2. vypnúť smartfón

3. zapnúť smartfón súčasným stláčaním tlačidel Home a Power pokiaľ sa nezobrazí logo Samsung, potom pustiť tlačidlo Power, zobrazí sa tzv. Recovery mód

4. vybrať apply update from sdcard a vybrať recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip

5. reštartovať smartfón

6. naštartovať smartfón v Clockwork Mod Recovery stláčaním tlačidiel Home a Power až pokiaľ sa nezobrazí CWM recovery mód

7. vybrať Wipe Data/factory reset - potvrdiť yes

8. vybrať Wipe Cache partition - potvrdiť yes

9. vybrať Advanced/Wipe dalvik cache - potvrdiť yes, vrátiť sa o úroveň vyššie pomocou tlačidla spätnej šípky

10. vybrať Install zip from SD card a vybrať SGSII_v9.zip - potvrdiť yes

11. po inštalácii zopakovať kroky 7 a 8 a vybrať Reboot System Now

12. po reštarte počkať na prvotný štart nového systému SGS II

Nová otázka (nový problém)

Do nasledujúceho formulára napíšte znenie otázky (popíšte problém). Stlačením tlačidla odošli bude znenie otázky (popis problému) odoslané a po kontrole publikované na tejto stránke (čas publikovania závisí na vyťaženosti riešiteľa). Odpoveď na otázku, resp. riešenie problému bude publikované v závislosti na vyťaženosti riešiteľa.

Pozn. autora: Otázky (problémy) sa posnažím zodpovedať (vyriešiť) v čo najkratšom čase. Moje pracovné, resp. rodinné povinnosti mi však často nedovolia venovať sa mojim záľubám. Preto Vás prosím o zhovievavosť.

Odošli