Nová otázka (nový problém)

Formulár pre napísanie znenia novej otázky (popisu problému) - zobrazuje sa vždy za výpisom zodpovedaných otázok (vyriešených problémov) podľa kategórií

Zodpovedané otázky (vyriešené problémy) podľa kategórií

Zdieľanie zdrojov

Systémové nastavenia

Multimédiá

Android

Systémové nastavenia

Otázka (problém)

Ako sa pripojiť k VMware serveru (connect to VMware View Connection Server)?
Odpoveď (riešenie)

Podmienky: Linux 2.6.35.12-88.fc14.i686, VMware View Open Client 4.5.0 build-297975

1. stiahnuť aplikáciu VMware-view-open-client-4.5.0-297975.i386.rpm z adresy http://code.google.com/p/vmware-view-open-client

2. na príkazový riadak zadať sudo rpm -ihv VMware-view-open-client-4.5.0-297975.i386.rpm

3. spustiť nainštalovanú aplikáciu

4. zadať adresu servera, zadať meno + heslo

Systémové nastavenia

Otázka (problém)

Ako sa autentifikovať pomocou 802.1x (802.1x authentication)?
Odpoveď (riešenie)

Podmienky: Linux 2.6.35.12-88.fc14.i686, wpa_supplicant v0.6.8, Protected EAP (PEAP) authentication, MSCHAPv2 inner authentication

1. je potrebné získať CA certifikát a mať vytvorený a funkčný používateľský účet v doméne, v rámci ktorej sa chceme autentifikovať

2. na príkazový riadok zadať sudo vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, súbor wpa_supplicant.conf upraviť takto
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
eapol_version=2
ap_scan=0

network={
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=PEAP
    identity="názov_domény\meno"
    password="heslo"
    ca_cert="certifikát.pem"
    phase1="peaplabel=0"
    phase2="auth=MSCHAPV2"
}

3. na príkazový riadok zadať sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -D wired -i eth0

Systémové nastavenia

Otázka (problém)

Ako nainštalovať Java (JRE) plug-in do Google Chrome?
Odpoveď (riešenie)

Podmienky: Ubuntu Linux 2.6.38-11-generic, Google Chrome

1. stiahnuť binárny inštalačný súbor jre-6u(version)-linux-i586.bin

2. spustiť inštalačný súbor a počkať na ukončenie inštalácie

3. na príkazový riadok zadať sudo mkdir /opt/google/chrome/plugins a prejsť do vytvorenej zložky cd /opt/google/chrome/plugins

4. vo vytvorenej zložke vytvoriť symbolickú linku sudo ln -s cesta k súboru libnpjp2.so, ktorý vznikol po inštalácii

5. reštartovať Google Chrome a skontrolovať nainštalovaný plug-in zadaním URL linky about:plugins

Nová otázka (nový problém)

Do nasledujúceho formulára napíšte znenie otázky (popíšte problém). Stlačením tlačidla odošli bude znenie otázky (popis problému) odoslané a po kontrole publikované na tejto stránke (čas publikovania závisí na vyťaženosti riešiteľa). Odpoveď na otázku, resp. riešenie problému bude publikované v závislosti na vyťaženosti riešiteľa.

Pozn. autora: Otázky (problémy) sa posnažím zodpovedať (vyriešiť) v čo najkratšom čase. Moje pracovné, resp. rodinné povinnosti mi však často nedovolia venovať sa mojim záľubám. Preto Vás prosím o zhovievavosť.

Odošli