Nová otázka (nový problém)

Formulár pre napísanie znenia novej otázky (popisu problému) - zobrazuje sa vždy za výpisom zodpovedaných otázok (vyriešených problémov) podľa kategórií

Zodpovedané otázky (vyriešené problémy) podľa kategórií

Zdieľanie zdrojov

Systémové nastavenia

Multimédiá

Android

Multimédiá

Otázka (problém)

Ako prehrať audio cez HDMI (HDMI audio output)?
Odpoveď (riešenie)

Podmienky: Ubuntu Linux 2.6.38-11-generic, alsa 1.0.24, ATI HDMI, mplayer

1. zoznam audio zariadení získame pomocou aplay -l, ak je HDMI v zozname ako card 1, device 3, potom

2. pomocou sudo alsamixer -c 1 povolíme zvuky na HDMI (nie je možné nastaviť hlasitosť, ale možno povoliť prehrávanie pomocou m - unmute)

3. pomocou sudo aplay -D plughw:1,3 zvukový_súbor môžeme vyskúšať prehranie súboru cez HDMI

4. ak je prehrávanie úspešné (zvuk hraje cez HDMI), potom je potrebné upraviť súbor sudo vi /etc/asound.conf takto:
pcm.!default {
type hw
card 1
device 3
}

5. následne bude ALSA prehrávať všetky zvuky cez HDMI

Prehrávanie filmu pomocou mplayer a ALSA spustíme takto: mplayer -ao alsa názov_filmu

Nová otázka (nový problém)

Do nasledujúceho formulára napíšte znenie otázky (popíšte problém). Stlačením tlačidla odošli bude znenie otázky (popis problému) odoslané a po kontrole publikované na tejto stránke (čas publikovania závisí na vyťaženosti riešiteľa). Odpoveď na otázku, resp. riešenie problému bude publikované v závislosti na vyťaženosti riešiteľa.

Pozn. autora: Otázky (problémy) sa posnažím zodpovedať (vyriešiť) v čo najkratšom čase. Moje pracovné, resp. rodinné povinnosti mi však často nedovolia venovať sa mojim záľubám. Preto Vás prosím o zhovievavosť.

Odošli